Pagina 1 din 2 12 UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 14

Subiect: Legi internet

 1. #1
  Avatarul lui necropsique
  necropsique este deconectat Ambasador
  Reputatie:
  35
  Data înscrierii
  28th June 2005
  Locaţie
  Iasi
  Vârstă
  43
  Posturi
  374
  Putere Rep
  35


  Implicit Legi internet

  Legi internet

  Am dat un search si nu am gasit link-ul pe forum, asa ca iata-l. Mi se pare f. interesant si plin de resurse... acum sa am si timp sa lecturez
  Ultima modificare făcută de necropsique; 30th October 2007 la 23:33.

 2. #2
  Avatarul lui GExGE
  GExGE este deconectat Membru SeoPedia
  Reputatie:
  35
  Data înscrierii
  13th June 2005
  Locaţie
  Bucuresti
  Vârstă
  38
  Posturi
  373
  Putere Rep
  35


  Implicit

  Super site-ul.... merci
  Sunt GExGE si folosesc cel mai simplu site de curs valutar.

 3. #3
  Avatarul lui Razvan Pop
  Razvan Pop este deconectat Membru SeoPedia
  Reputatie:
  39
  Data înscrierii
  9th July 2004
  Locaţie
  Bucuresti
  Vârstă
  43
  Posturi
  1.376
  Putere Rep
  39


  Implicit

  Hopa...

  <span style="color:darkblue"><span style="font-size:12pt;line-height:100%">Cei care au site-uri de comert electronic sa citeasca bine:</span></span>


  Parlamentul României

  Lege nr. 51 din 21/01/2003

  pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 31/01/2003

  Nota : Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 poate fi gasita la http://www.legi-internet.ro/og130.htm


  Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, adoptată în temeiul art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:
  1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:


  "ORDONANȚĂ
  privind protecția consumatorilor la încheierea
  și executarea contractelor la distanță"


  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanță reglementează condițiile încheierii și
  executării contractelor comerciale la distanță între comercianții care
  furnizează produse sau servicii și consumatori."
  3. La articolul 2, literele B) și c) ale alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
  "B) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice
  constituite în asociații, care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă
  produse ori servicii în afara activității lor profesionale;
  c) comerciant - persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare
  activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piață în cadrul
  activității sale;
  .................................................. .............................................


  (2) Tehnicile de comunicație la distanță sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță."
  4. La articolul 3, literele a) și c) ale alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
  "a) identitatea comerciantului și, în cazul contractelor care prevăd plata
  anticipată, adresa și modalitățile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail
  și codul unic de înregistrare;
  .................................................. .............................................


  c) prețul de vânzare cu amănuntul al produsului sau tariful serviciului și taxele aplicabile;
  .................................................. .............................................


  (2) Informațiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, ușor de înțeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicație la distanță utilizate, ținându-se seama de principiile de bună practică comercială în tranzacții și de principiile care guvernează protecția minorilor și a altor persoane lipsite de capacitate de exercițiu, precum și de principiile referitoare la bunele moravuri."
  5. La articolul 3, după litera i) a alineatului (1) se introduce litera j) cu următorul cuprins:
  "j) termenul limită de executare a obligațiilor rezultând din contract."
  6. La articolul 4, literele a), c) și d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
  "a) confirmarea informațiilor menționate la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu
  au fost transmise, în condițiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea
  contractului;
  .................................................. .............................................


  c) sediul, numărul de telefon/fax, precum și adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-și prezinte reclamațiile; d) informațiile privind service-ul postvânzare și garanțiile oferite;"
  7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Dacă părțile nu au convenit altfel, momentul încheierii
  contractului la distanță îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare
  de către consumator, referitor la comanda sa."
  8. Literele a) și c) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:
  "a) contractelor privind serviciile financiare prezentate în anexa nr. 2 care
  face parte integrantă din prezenta ordonanță;
  .................................................. .............................................


  c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicații în scopul utilizării telefoanelor publice;"
  9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denunțare unilaterală a
  contractului de către consumator în condițiile art. 7, comerciantul are
  obligația să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia
  cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel
  mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către consumator."
  10. Alineatele (2) și (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauză că
  produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul
  despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată
  trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile.
  (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o
  calitate și la un preț echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a
  fost prevăzut înainte de încheierea contractului și/sau în contract, astfel
  încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. În
  caz contrar furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi
  asimilată cu livrarea fără comandă, astfel cum se prevede la art. 14.
  Cheltuielile de returnare a produselor, în situația exercitării dreptului de
  denunțare unilaterală a contractului, sunt în acest caz în sarcina
  comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat."
  11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedește
  că a fost utilizată în mod fraudulos pentru achitarea prețului unui contract la
  distanță, sumele vărsate ca plată vor fi recreditate sau restituite
  consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată."
  12. La articolul 15, după litera B) se introduce litera c) cu următorul cuprins:
  "c) adresă de poștă electronică (e-mail)."
  13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de
  condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, încălcarea
  prevederilor art. 8 și 11, referitoare la nerespectarea termenelor de
  rambursare, precum și ale art. 14 și se sancționează cu amendă de la 10.000.000
  lei la 40.000.000 lei."
  14. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:
  "Art. 171. - Constituie contravenție încălcarea prevederilor art. 16 și se
  sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei."
  15. Articolele 18-23 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Sancțiunile prevăzute la art. 17 și 171 vor fi aplicate și
  persoanelor juridice.
  Art. 19. - Limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 și
  171 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de
  inflație.
  Art. 20. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la
  art. 17 și 171 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către
  reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția
  Consumatorilor.
  Art. 21. - Contravențiilor prevăzute la art. 17 și 171 le sunt aplicabile
  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
  contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002,
  cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.
  Art. 22. - Prevederile privind comercializarea produselor și a serviciilor în
  condițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile legale privind
  protecția consumatorilor, în măsura în care nu contravin reglementărilor din
  prezenta ordonanță.
  Art. 23. - În caz de litigiu sarcina dovedirii obligațiilor prevăzute la art.
  4, a respectării termenelor și a existenței acordului consumatorului, prevăzute
  la art. 5, art. 11 alin. (1) și art. 15, revine comerciantului. Instanța
  competentă este cea de la domiciliul consumatorului."
  16. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:
  "Art. 231. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță
  și vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului."
  17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la data publicării ei în
  Monitorul Oficial al României, Partea I, și se pune în aplicare la 30 de zile de
  la data publicării ei."
  18. Anexa devine anexa nr. 1.
  19. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:


  "ANEXA Nr. 2


  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  Cu stima,
  Razvan Pop

 4. #4
  Avatarul lui Krumel
  Krumel este deconectat Ambasador
  Reputatie:
  68
  Data înscrierii
  15th November 2004
  Locaţie
  Iasi
  Vârstă
  46
  Posturi
  6.261
  Putere Rep
  68


  Implicit

  APTI - Asociatia Pentru Tehnologie si Internet
  eDemocratie.ro
  Noutati in domenu.
  Krumel - apeleaza la serviciile oferite de mine prin formularul de pe blog.

 5. #5
  Avatarul lui Krumel
  Krumel este deconectat Ambasador
  Reputatie:
  68
  Data înscrierii
  15th November 2004
  Locaţie
  Iasi
  Vârstă
  46
  Posturi
  6.261
  Putere Rep
  68


  Implicit

  De urmarit Noutati despre Drept & Internet un blog destul de interesant si cu resurse faine.
  Puteti gasi mai multe informatii in sectiunea " Ce bloguri (mai) urmaresc" din dreapta. Vad ca e listat si Vivi.
  Sint placut impresionat de resursele acestea romanesti ce acopera o gama larga de subiecte importante.
  Krumel - apeleaza la serviciile oferite de mine prin formularul de pe blog.

 6. #6
  Avatarul lui Stelian
  Stelian este deconectat Membru SeoPedia
  Reputatie:
  33
  Data înscrierii
  6th February 2006
  Locaţie
  Bucuresti
  Vârstă
  41
  Posturi
  331
  Putere Rep
  33


  Implicit

  Cateva informatii utile pentru cei care vor sa foloseasca poze:
  Yes, it is considered a non-copyright issue when an image has been altered; however, the image MUST be altered by 30% of the original work. Furthermore, if the work in question is not altered by 30%, and it can be proven that said image is being used for your “personal gain and/or profitable gain,” you or your company could be held liable.

  With that being said, there are more important things that need to be considered over Copyright. Even if said image is altered by 30%, that image could still be protected by way of Trademark, Cyber Mark, Trade Name, or Service Mark. If these apply to the image in question, the image is protected by law and cannot be used, in any way, without the written consent of the owner.


  For those that might question the validly (which you should) of what I have written, let me assure you I specialize in Contractual and Corporate Law.

  Also, for those that want to learn the law on this issue, I would refer all of you to these sites:

  U.S. Copyright
  http://www.copyright.gov/title17/
  http://www.law.cornell.edu/uscode/ht...sup_01_17.html

  U.K. Copyright
  http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988...80048_en_1.htm

  E.U. Copyright Directive
  http://cryptome.org/eu-copyright.htm
  http://www.tufat.com/forum/showpost....4&postcount=12
  Sper sa ajute cu ceva. Rau, nu are cum sa faca.
  Toate bune&#33;

 7. #7
  Avatarul lui Cristian Mezei
  Cristian Mezei este deconectat Administrator
  Reputatie:
  61
  Data înscrierii
  20th February 2005
  Locaţie
  Everywhere
  Posturi
  6.974
  Putere Rep
  61


  Implicit

  http://www.copynot.com/pages/Reporting.html

  Reporting copyright infringements and incidents of piracy

  This is where you can anonymously report instances of piracy and copyright infringement. Please add as much information as you possibly can to enable us to analyse the submitted data thoroughly and act upon it accordingly. We will pass on all reported details to the appropriate authorities who will certainly act upon the information
  De testat si de lamurit daca ne-ar putea folosi.
  Co-founder of Deepstash. Tech lover. Dinosaur. Dad. Chef.

 8. #8
  Avatarul lui Krumel
  Krumel este deconectat Ambasador
  Reputatie:
  68
  Data înscrierii
  15th November 2004
  Locaţie
  Iasi
  Vârstă
  46
  Posturi
  6.261
  Putere Rep
  68


  Implicit

  Cei care folosesc adwords sau inregistreaza domenii din strainatate - fuga cu contractul la fisc !

  Folositi adwords sau alt serviciu de publicitate din afara ca sa va promovati site-ul ?
  Ati inregistrat un nume de domeniu la un furnizor din afara Romaniei ?
  Sunteti un reseller de domenii .com sau altele ?

  Atunci ordinul asta va zice (pentru ca sunteti beneficiari ai unor servicii din afara) - fuga, fuguta la fisc sa declarati contractele pe care le aveti. Da-i Print si hai la coada ! Sa vedeti ce o sa se bucure cei de la administratia financiara cind le ziceti ca aceste contracte nu au stampila si nici semnatura.
  Multumim Bogdan.
  Krumel - apeleaza la serviciile oferite de mine prin formularul de pe blog.

 9. #9
  Avatarul lui haotik
  haotik este deconectat Membru SeoPedia
  Reputatie:
  36
  Data înscrierii
  24th October 2006
  Locaţie
  Ploiesti
  Vârstă
  47
  Posturi
  1.308
  Putere Rep
  36


  Implicit

  Folositi adwords sau alt serviciu de publicitate din afara ca sa va promovati site-ul ?
  Ati inregistrat un nume de domeniu la un furnizor din afara Romaniei ?

  eu nu inteleg de ce trebuie sa ma duc la fisc daca am cumparat host din afara???? sau daca am folosit adwords???

  Sunt eu tampit sau ala care scrie asta?

 10. #10
  Avatarul lui romania inedit
  romania inedit este deconectat Banned
  Reputatie:
  0
  Data înscrierii
  17th October 2007
  Locaţie
  Slatina
  Vârstă
  48
  Posturi
  793
  Putere Rep
  0


  Lightbulb

  Citat Postat în original de haotik Vezi Post
  Folositi adwords sau alt serviciu de publicitate din afara ca sa va promovati site-ul ?
  Ati inregistrat un nume de domeniu la un furnizor din afara Romaniei ?
  eu nu inteleg de ce trebuie sa ma duc la fisc daca am cumparat host din afara???? sau daca am folosit adwords???
  Sunt eu tampit sau ala care scrie asta?
  Astea sunt legile in vigoare in Romania si trebuie sa le respectam sau sa suportam consecintele !

Pagina 1 din 2 12 UltimulUltimul

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan este/sunt 1 utilizator(i) care navighează în acest subiect. (0 membrii și 1 vizitatori)

Thread-uri Similare

 1. Legi idioate in online doar in rromania
  De Nosfer în forumul Bar, lobby...
  Răspunsuri: 14
  Ultimul Post: 20th October 2008, 13:29
 2. Magistrala Internet
  De Seo_clean în forumul Stiri despre motoarele de cautare, SEO si Marketing
  Răspunsuri: 3
  Ultimul Post: 30th August 2007, 22:06
 3. internet marketing
  De popovici în forumul Locuri de munca
  Răspunsuri: 1
  Ultimul Post: 2nd March 2007, 14:47
 4. Internet of the future
  De necropsique în forumul Bar, lobby...
  Răspunsuri: 1
  Ultimul Post: 23rd June 2006, 13:03
 5. Pc To Fax Via Internet
  De Toto în forumul Bar, lobby...
  Răspunsuri: 2
  Ultimul Post: 19th January 2006, 12:43

Permisiuni postare

 • Nu puteţi posta subiecte noi.
 • Nu puteţi răspunde la subiecte
 • Nu puteţi adăuga ataşamente
 • Nu puteţi modifica posturile proprii
 •