1. Cat de SPAM sunt considerate? Adica nu sa le pui in ordine aleatoare pe o pagina fara continut ci sa-ti mai "scape" cate una la 2-3 fraze? Esti penalizat de google daca abuzezi?

2. De ce pe un misspeling cu 10k de cautari pentru care sunt pe prima pozitie in G imi intra de 10 ori mai putini vizitatori decat pe un keyword cinstit cu 5k de cautari si pentru care sunt pe pozitia 6-8 in G?