Cod:
Return-path: <cabinet_martac@yahoo.com>
Envelope-to: office@******
Delivery-date: Tue, 06 Feb 2007 13:13:19 +0200
Received: from [82.208.174.65] (helo=yahoo252.com)
	by truster.mxhost.ro with smtp (Exim 4.63)
	(envelope-from <cabinet_martac@yahoo.com>)
	id 1HEOGE-0006Aq-Ku
	for office@******; Tue, 06 Feb 2007 13:13:19 +0200
From: Cabinet Avocat Martac <cabinet_martac@yahoo.com>
To: office@******
Reply-To: cabinet_martac@yahoo.com
Subject: OFERTA SERVICII JURIDICE
Date: Tue, 06 Feb 2007 13:13:18 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related; boundary="3dceff56-4232-493b-ad7c-5cfd8a0191d2"
Cod:
Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 19                                                  Tel: 0722.732.005.
 sector 3, Bucuresti                                   0743.153.782.
                                                          
Cabinet Individual de Avocatura 

Martac Florinela

Practica noastra se extinde, in principal, in domeniul dreptului comercial, oferind consultanta din punct de vedere juridic persoanelor fizice si juridice romanesti si straine, care isi desfasoara activitatea in Romania.

 

Consultanta si serviciile juridice sunt oferite pentru toate formele juridice de societati si indiferent de obiectul lor de activitate: societati comerciale, societati civile, societati agricole, cooperative, cât si pentru grupurile de interes economic: 

• inmatriculari sociatati comerciale si acte modificatoare ale acestora - consultanta, servicii complete de înmatriculare a societatilor, servicii complete în vederea modificarii sau completarii actelor constitutive ale unei societati, atestari documente (continut, identitate parti, data);
• adunari generale ale asociatilor/actionarilor - procedura de organizare, asistare, reprezentare pe baza de procura, înregistrare hotarâri, actiuni în anularea hotarârilor;
• conventii ale asociatilor/actionarilor, cesiuni parti sociale/actiuni;
• fondul de comert - exploatare, protectie si tranzactii;
• patrimoniu - exploatare, protectie si tranzactii;
• divizari si fuzionari de societati;
• lichidari si dizolvari de societati;
• sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante;
• consultanta permanenta privind întreaga activitate juridica a unei societati - (pe baza de abonament lunar). 

Cabinetul de avocatura, prin serviciile de consultanta (permanenta sau ocazionala), acopera toate operatiunile care pot fi realizate de catre o societate începând cu momentul constituirii sale si pâna la lichidare. În acest domeniu, cabinetul nostru de avocatura dezvolta o practica de "drept preventiv", în special prin consultanta permanenta pe care o asigura societatilor.

• contracte comerciale - negocieri, redactari, completari, modificari, încetari, inserari clauze în orice fel de contracte comerciale; Cabinetul de avocatura negociaza si redacteaza orice contracte comerciale si civile intervenite în desfasurarea activitatii unei societati;
• litigii comerciale: 

·     asistenta sau reprezentare în faza de convocare la conciliere directa, 

·  reprezentare si asistenta juridica în fata instantelor judecatoresti (judecatorie, tribunal, curte de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie); 

·     arbitraj comercial;

·     consultanta cu privire la procedura insolventei, in temeiul Legeii nr. 85/2006;

·     domeniul financiar - bancar - consultanta, asistenta si reprezentarea clientilor la încheierea contractelor cu bancile;

·     proprietate intelectuala - exploatare si protectie, înregistrare marci;
infractiuni prevazute în legi comerciale;

·     consultanta juridica in domeniul executarii silite.
 
Cu respect, 

Av. Florinela Martac